Search
Show prices tax inclusive
Euro
English
All Categories
  Menu Close

  Евро проект

   

   
  Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
   
  Краен получател: ЗИТ ООД
  Обща стойност: 19 999.00 лв., от които 19 999.00 лв. безвъзмездно финансиране
   
  Начало: 10.11.2023г.
  Край: 10.11.2024г.